خونه قدیم ، خونه جدید !

درخواست حذف این مطلب
دیگه اینجا نمینویسم و رفتم خونه جدید !فقط اومدم اینجا رو بو کنم برم !گل و گیاه و باغچه و درختها رو آب بدم برم !اینجا محله قدیمیه باید یه سر هر چند کوچیک میزدم !ت