رابطه یه طرفه !

درخواست حذف این مطلب
من ؛ رضاآدمی نیستم که توو یه رابطه یه طرفه بمونم ، اصلا و ابدا
کلا شرایطم بد نیست یعنی اونجوری نیست که بخوام وارد یه رابطه ماسی بشماگه بدونم راه داره خودمو نصف هم میکنم ولی اینجا میدونم با زینب راهی ندارهپس دلیلی واسه ادامه ش نمی بینم